Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2015
ISSN 2071-789XDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:


  Centre of Sociological Research

 • Publishing Partners:

   
   
  University of Szczecin (Poland)


  Mykolas Romeris University (Lithuania)

   

   
   
  Alexander Dubcek University of Trencín, Faculty of Social and Economic Relations (Slovak Republic)   
  University of Entrepreneurship and Law, (Czech Republic)

   

 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


СТАН І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Vol. 2, No 1b, 2009

 

Розділ3.

 

СТАН І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

 

 

Анотація.На сьогодні для України важливим завданням є перетворення агропромислового комплексу на високо-продуктивний, конкурентоспроможний сектор економіки, здатний інтегруватися у світовий аграрний ринок. В статті проведено класифікацію сільськогосподарської продукції за рівнем конкурентоспроможності. Виділено три групи: конкуренто-спроможна продукція, перспективна, з низькою перспективою. Для кожної групи продукції запропоновано певну стратегію дій. Низький рівень врожайності сільськогосподарських культур у більшості підприємств України негативно вплинув на рентабельність виробництва, особливо трудомісткої продукції.

 

Ключові слова:собівартість, ефективність, рентабельність, якісні параметри, конкурентоспроможність сільського-сподарської та агропромислової продукції.