Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2019
ISSN 2071-789X

3.1
2019CiteScore
 
91th percentile
Powered by  ScopusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:

   
  Centre of Sociological Research

   

 • Publishing Partners:

  University of Szczecin (Poland)

  Széchenyi István University, (Hungary)

  Mykolas Romeris University (Lithuania)

  Alexander Dubcek University of Trencín (Slovak Republic)


 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


Wind energy financing tools

Vol. 3, No 1a, 2010

 

 

An environmental management system as an information system

 

Małgorzata Sej-Kolasa

 

 

Abstract. Functioning the environmental management system depends mainly on the flow of information, what means that it can be included into the group of information systems. Each information system (including an environmental management system) is the set of unique, connected processes, called information processes. A single, certain process is usually connected with other information processes within this system or many information systems. These connections concern legal basis, organizations, common information norms, sources of information, users. In this article traditional model of environmental management was compared with the process approach with particular concern about semiotic and economic aspect.  

 

Keywords: environmental management, information, information processes, information system, the cost of information.


References:


1.Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.

2.Oleński J., Ekonomika informacji. Podstawy, PWE, Warszawa 2001.

3.Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.

4.Poskrobko, B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.

5.Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010, GUS, Warszawa 2009.

6.Rokicka-Broniatowska, A. (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, SGH-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002.

7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010, DzU 2010 nr 3, poz. 14.

8.Sej-Kolasa M., Podstawy zarządzania informacją o środowisku, AE, Wrocław 2002.

9.Sej-Kolasa M., System zarządzania środowiskiem – podejście procesowe, [w:] Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty, red. M. Urbaniec, E. Halavach, Wydawnictwo „Educator”, Częstochowa 2008.

10.Stefanowicz, B., Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, SGH-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.

 11.Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz U 1995 nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami.


PhD Małgorzata Sej-Kolasa

Assistant Professor, PhD in Economics

University of Economics in Wrocław Poland

malgorzata.sej-kolasa@ue.wroc.pl