Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2019
ISSN 2071-789X

3.1
2019CiteScore
 
91th percentile
Powered by  ScopusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:

   
  Centre of Sociological Research

   

 • Publishing Partners:

  University of Szczecin (Poland)

  Széchenyi István University, (Hungary)

  Mykolas Romeris University (Lithuania)

  Alexander Dubcek University of Trencín (Slovak Republic)


 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


WHY ARE WOMEN DISCRIMINATED AGAINST ON THE LABOUR MARKET IN POLAND? – THE RESULTS OF THE QUESTIONNAIRE SURVEY

Vol. 1, No 1, 2008

Dr Patrycja Zwiech 

Department of Microeconomics 

University of Szczecin 

64, Mickiewicza Street, 71-101 Szczecin, Poland 

Phone +4891/4442092, fax +4891/4442137 

E-mail: patrycjazwiech@tlen.pl,  http://mikro.univ.szczecin.pl/zwiech 


WHY ARE WOMEN DISCRIMINATED AGAINST ON THE LABOUR 

MARKET IN POLAND? – THE RESULTS OF THE QUESTIONNAIRE SURVEY  


Abstract 

As far as professional life is concerned, major differences are observed with reference to the situation of women and men, which is reflected in the research indicating that women occupy worse position on the labour market and showing the determinants of such a situation. Women earn less, hold lower positions, receive professional training more seldom than men and have greater problems getting a job in the majority of the EU Member States (including Poland). Although complex legislation on equal rights for women has come into force in the European Union, providing the legislation on equal rights for women does not automatically entail economic equality. The present paper aims at drawing the attention of Ukrainian researchers and practitioners in the field of economics to issues relating to discrimination against women and particularly to the reasons for such a state of affairs and to the necessity for adjusting to legal determinants.    The paper presents questionnaire survey on discrimination against women on the labour market. The group of 602  persons holding managerial position participated in the survey. The group examined consisted of 304 managers and 298 manageresses from three subregions of Poland, namely szczeciński, koszaliński and poznański. The survey was conducted in June and July 2004.  The paper attempts to answer the fundamental question, namely why women are discriminated against on the labour market in Poland. Seeking  the answer, factors potentially affecting discrimination against women on the labour market have been grouped into four spheres. These groups included the following: determinants on a micro scale referring to women themselves; determinants on a micro scale referring to enterprises, employers and employees; the remaining determinants on a micro scale as well as determinants on a macro scale.   

 

Key words:  discrimination against women, gender studies, Poland

 

References:

 

 1. Balcerzak - Paradowska B. (ed.), (2001),  Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990 - 1999, IPISS, Warszawa.
 2. Balcerzak - Paradowska B. (ed.), (2003),  Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery,  IPISS, Warszawa.
 3. Dijkstra A.G., Plantega J.(ed.), (2003), Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 4. Domański H., (1992),  Zadowolony niewolnik? Studium o nierównościach między mężczyznami i kobietami w Polsce, IFIS PAN, Warszawa.
 5. Jacukowicz Z., (2000),  Zróżnicowanie płac  w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, IPISS, Warszawa.
 6. Kalinowska –Nawrotek B., (2005a),  Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 7. Kalinowska – Nawrotek B. (2005b),  Dyskryminacja kobiet na polskim i europejskim rynku pracy oraz możliwości jej przezwyciężenia, in: Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej. ed. W. Jarmołowicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Lisowska E., (2001),   Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, SGH, Warszawa.
 9. Titkow A. (ed.), (2003),  Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, ISP, Warszawa.
 10. Zwiech P. , Gawrycka M., Wasilczuk J., (2007a),  Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa.
 11. Zwiech P., (2007b),  Niestandardowe formy zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej in: Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i  gospodarczych, ed. J. Poteralski, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Zwiech P., (2006a), Aktywność ekonomiczna kobiet i mężczyzn w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, in: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, ed. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Zwiech P., Korpysa J., (2006b), Time spent on housework as a determinant of women’s economic activity in the Member States, in:  Determinants of attitudes and behaviour of the decision-making entities, ed. D.Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 14. Zwiech P., (2006c), Dyskryminacja kobiet w dostępie do szkoleń – wyniki badań ankietowych, in: Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, ed. Katarzyna Włodarczyk – Śpiewak, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.