Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2019
ISSN 2071-789X

3.1
2019CiteScore
 
91th percentile
Powered by  ScopusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:

   
  Centre of Sociological Research

   

 • Publishing Partners:

  University of Szczecin (Poland)

  Széchenyi István University, (Hungary)

  Mykolas Romeris University (Lithuania)

  Alexander Dubcek University of Trencín (Slovak Republic)


 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS APPLIED IN THE FOOD INDUSTRY IN POLAND

Vol. 2, No 1a, 2009

 

 

Quality management systems applied in the food industry in Poland 

Grażyna Morkis

 

 

Abstract. The new approach of food producers to food quality of agricultural products is coming out of aggravation of health safety requirements and producer’s responsibility for its products as well as increasing customer’s demands and expectations concerning health safety and organoleptic quality of food. In Poland like in other EU countries legal regulations concerning production and trade in food are applicable, including also laws introducing obligation to implement and apply some quality management systems. Obligatory quality management systems in enterprises of food industry include: Good Hygiene Practice (GHP), Good Manufacturing Practice (GMP) and Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Accession of Poland to the European Union had a very significant impact on the condition of implementation and implementing obligatory quality management systems in the food industry. From 1 May 2004 to 1 August 2008, the number of enterprises of the food industry which applied obligatory quality management systems grew significantly. The most advanced level of implementation and application of the GHP, GMP and HACCP was observed in large and medium-sized enterprises.

 

Keywords: food industry enterprises, quality, quality management systems.


1.Hamrol A. (2005): Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2.Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M. (2005): Zarządzanie jakością żywności. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

3.Morkis G. (2005): Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego (Ocena stanu wdrożenia po roku integracji z UE). IERiGZ-PIB, Warszawa. Program Wieloletni 2005-2009. Raport Nr 20.

4.Morkis G. (praca zbiorowa pod redakcją) (2006): Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. IERiGZ-PIB, Warszawa. Program Wieloletni 2005-2009. Raport Nr 42.

5.Morkis G. (2008): Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich  przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. IERiGZ-PIB, Warszawa. Program Wieloletni 2005-2009. Raport Nr 107.

6.Morkis G. (2008): Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, marketingową i  integrację pionową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. IERiGZ-PIB, Warszawa. Program Wieloletni 2005-2009. Raport Nr 119.

7.Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia  (Dz.U. 2001 r., nr 31, poz. 265).

8. Ustawa z dn. 27 września 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.  2006 r., nr 71, poz. 1225).

9.   Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego z dn. 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego, powołujący  uropejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 

10. Polska Norma PN-EN ISO 9001: Systemy zarządzania jakością. Wymagania 

11. Norma PKN-ISO/TS 22004: Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.   

      Wytyczne stosowania ISO 22000:2005  


dr Grażyna Morkis

Institute of Agriculture and Food Economics –

 National Research Institute (IAFE-NRI)

Food Industry Economics Department

20, Świętokrzyska str., 00-002 Warsaw, POLAND

Tel: +48 12 632 38 12 

e-mail: gmorkis@poczta.onet.pl