Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2019
ISSN 2071-789X

3.1
2019CiteScore
 
91th percentile
Powered by  ScopusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:

   
  Centre of Sociological Research

   

 • Publishing Partners:

  University of Szczecin (Poland)

  Széchenyi István University, (Hungary)

  Mykolas Romeris University (Lithuania)

  Alexander Dubcek University of Trencín (Slovak Republic)


 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


HIGHLY COMMERCIAL FAMILY FARMS IN THE LIGHT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS IN POLAND

Vol. 2, No 1a, 2009

 

 

Highly commercial family farms

 in the light of the sustainable

 development of agriculture

and rural areas in Poland

 

Bożena Karwat-Woźniak

 

Abstract. The study presents one of the aspects of the sustainable development of agriculture and rural areas, namely the problem of achieving satisfactory income by working population engaged in agriculture. Moreover, it shows the recognition and assessment of changes in production resources of high productivity farms, i.e. the ones which scale of agricultural activity enables achieving income from work at a family farm at least similar to an average income in non-agricultural field. The efficiency of farming, taking into consideration the aspect of reasonable use of natural environment was also examined. The study is based on empirical data from periodical research of the Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, carried out on a sample of around 4000 individual farms of over 1.00 ha of agricultural land. The work performed shows that the group of family large commercial farms examined to a relatively high extent managed to harmonize the large-scale production with the compliance with environmental protection requirements. The compliance with these requirements constitutes a significant aspect of the development of agriculture and rural areas.

 

Keywords: sustainable development, family large commercial farm, agricultural income, production resources.


References:


1.Fotyma M. (2000): Problematyka rolnictwa zrównoważonego, Biuletyn Informacyjny nr 14, IUNG, p. 5.

2.Gorynia M. (2002): Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, p. 69.

3.Karwat-Woźniak B., Chmieliński P. (2007): Highly commercial farms in family farming in Poland, Raport 72.1, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007, pp. 13-15.

4.Paszkowski S. (2001): Ewolucja idei rolnictwa zrównoważonego i rozwoju terenów wiejskich (SARD), Wieś i Rolnictwa, nr 1, p. 52. 

5.Pawlak J. (2008): Inżynieria rolnicza a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich [w:] Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1192, Wrocław, pp. 79, 81.

6.Pawlak J. (2005): Racjonalna mechanizacja a zrównoważony rozwój rolnictwa, [w:] Rola infrastruktury i techniki w zrównoważonym rozwoju rolnictwa, IBMER, pp. 150-152.

7.Poczta W., Pawlak K., Kiryluk-Dryjska E., Siemiński P.(2007): Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa, Roczniki Naukowe Seria, z. 2, t. IX, Warszawa-Poznań-Kraków, pp. 299-300.

8.Pokrzywa T. (2000): Kierunki i skala produkcji w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w 1998 roku, IERiGŻ, Warszawa, p. 40.

9.Tomczak F. (2005): Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, IRWiR-PAN, Warszawa, p. 30.

10.Wilk W. (2005): Koncepcja wykorzystania danych rachunkowych FADN dla ustalenia stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych, [w:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Raport 11, IERiGŻ-PIB, Warszawa, p. 145.

11.Woś A. (2004): W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa, pp. 40-42.

12.Woś A., Zegar J. S. (2002): Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa, p. 43

13.Zegar J. S. (2006): Charakterystyka gospodarstw ekologicznych w Polsce, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (2), Raport 30, IERiGŻ-PIB, Warszawa, p. 12.

14.Zegar J. S. (2008): Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, p. 124.

15. Zegar J. S. (2005): Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Raport 11, IERiGŻ-PIBdr Bożena Karwat-Woźniak

Institute of Agricultural and Food Economics 

National Research Institute (IAFE – NRI), Poland