Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2019
ISSN 2071-789X

3.1
2019CiteScore
 
91th percentile
Powered by  ScopusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:

   
  Centre of Sociological Research

   

 • Publishing Partners:

  University of Szczecin (Poland)

  Széchenyi István University, (Hungary)

  Mykolas Romeris University (Lithuania)

  Alexander Dubcek University of Trencín (Slovak Republic)


 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


LOCAL INSTITUTIONAL NETWORK AND THE SOCIO-ECONOMICAL SITUATION OF POLISH FARMS

Vol. 2, No 1a, 2009

 

Local institutional network

and the socio-economical situation

of polish farms 

 

Marcin Gospodarowicz

 

Abstract.Modernization processes of farms in Poland are supported to a significant extent by the institutional external factors. Institutional factors at the local level have a variety of forms. These include institutions acting in the spheres of market (conducting of business), agricultural policy and rural areas, civil society, implementation of new production techniques. Main purpose of the analysis at hand was to present interactions between users of rural farms and local institutions supporting agricultural sector. The results indicate positive effects of institutional factors on economic and social development of analyzed farms. Investigated farms, which use the services of the institutions have a higher level of financial ratios and a higher level of production.

Keywords: individual farms, local institutions, production level, farm characteristics.


References:


1.Czudec, R. Kata, T. Miś, D. Zając, Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

2.Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej,  Monografie i Opracowania nr 505, SGH, Warszawa, 2002, 

3.D. Gajowiak, P. Malinowski, Rola banków spółdzielczych w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Prace Naukowe nr 39 Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa.

4.R. Kata, D. Zając, Znaczenie lokalnych instytucji finansowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Prace Naukowe nr 39, Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, [in:] Adamowicz M. (ed.) Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2006.

5.R. Kata, Relacje rolników z bankami po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW seria: Problemy rolnictwa światowego, tom 2 (XVII), Warszawa, 2007.

6.T. Siudek, Bankowość spółdzielcza w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, „Wieś Jutra”, numer 12/2008.dr Marcin Gospodarowicz

Institute of Agricultural and Food Economics

 

National Research Institute (IAFE – NRI), Poland