Journal of Scientific Papers

ECONOMICS & SOCIOLOGY


© CSR, 2008-2019
ISSN 2071-789X

3.1
2019CiteScore
 
91th percentile
Powered by  ScopusDirectory of Open Access Journals (DOAJ)


Strike Plagiarism

Partners
 • General Founder and Publisher:

   
  Centre of Sociological Research

   

 • Publishing Partners:

  University of Szczecin (Poland)

  Széchenyi István University, (Hungary)

  Mykolas Romeris University (Lithuania)

  Alexander Dubcek University of Trencín (Slovak Republic)


 • Membership:


  American Sociological Association


  European Sociological Association


  World Economics Association (WEA)

   


  CrossRef

   


EUROPEAN UNION FOUNDS FOR SUSTAINED TOURISM

Vol. 1, No 1, 2008

Dr Anetta Zielińska 

Academy of Economics in Wroclaw 

Faculty of Regional Economy and Tourism in Jelenia Gora 

Department of Governing Quality and Environment 

St. Nowowiejska 3  

58 - 500 Jelenia Gora, Poland 


EUROPEAN UNION FOUNDS FOR SUSTAINED TOURISM 


Abstract 

The implementation of sustainable tourism  is connected with pro-environmental investments, which require meaningful finances.  For the aim it is important to use those resources which come from European Union support, such as European Agricultural Fund for 

Rural Development, European Regional Development Fund, European Social Founds, Integrated Operational Program for Regional Development. 

 

Key words: sustainable tourism, European Union founds 

 

References:

 

 1. Chmielewski T. J. (2006), (pod red.), Zintegrowana analiza kosztów i efektów ochrony przyrody, jako instrument zarządzania obszarami Natura 2000, w: Zarządzanie zasobami przyrody na obszarach Natura 2000 w Polsce, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.
 2. Kaczyńska M., Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - finansowanie NATURA 2000, Departament Funduszy Ekologicznych Ministerstwo Środowiska, http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/financing_natura/library?l=/contract_financing/workshops/poland/iinfrastruktura/_PL_1.0_&a=d (stan na dzień 12.02.2007).
 3. Kierunki rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013, załącznik do Strategia rozwoju turystyki na lata 2007-2013, (listopad 2006), projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 4. Natura się opłaca. Innowacyjne projekty dla środowiska i społeczności lokalnych, (sierpień 2006), Instytut Ekonomii Środowiska, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, CEE Bankwatch Network.
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1080/2006/WE.
 6. Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich.